OM

LO i Vestoppland

LO i Vestoppland er Landsorganisasjonens lokale organisasjon for Gjøvik, Gran, Land, Toten og Valdres. Blant alle forbundene våre i regionen er over seksti fagforeninger med 12.000 yrkesaktive medlemmer tilsluttet LO i Vestoppland. Se mer under organisasjon.


Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon.  Rundt 950 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.  Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 25 fagforbund er tilsluttet LO. Disse finner du i denne oversikten.

Historiske milepæler:

2010-2020


 • 2018: Ny avtale om Inkluderende arbeidsliv.  Sykelønns-ordningen fredes.
 • 2016: LO selger sine aksjer i Amedia (tidl. A-pressen)
 • 2015: 1.5 millioner medlemmer av LO, Unio og YS går ut i politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.
 • 2011: Terrorangrep rammer AUF og regjeringskvartalet.  77 mennesker mister livet.  LO bidrar til gjenoppbyggingen av Utøya

2000-2010


 • 2008: LO sikrer en fortsatt AFP-ordning.  70,78 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget.
 • 2006: Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trer ikraft
 • 2005: LO-kongressen gir sin støtte til de rødgrønne partiene /AP, SV og SP) Ved storingsvalget stemmer 67% av medlemmene på de rødgrønne partiene som får flertall på Stortinget.
 • 2001: Avtale om inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom partene i arbeidslivet og staten.
  Gerd-Liv Valla velges som LOs første kvinnelige leder på LO-kongressen i mai.
 • 2000: Streik i privat sektor. Tariffoppgjøret førte til en tariffavtalt rett til 5 ukers ferie,med 2 dager i 2001 og resten i 2002.

1990-2000


 • 1999: Vår bank og forsikring solgt til Sparebank 1 Gruppen A/S. Fagbevegelsen eier 10% av aksjene.
 • 1998: Rutebil-og langtransportsjåførene gjennomførte en 4 ukers streik som resulterte i at NTF oppnådde ca.10% lønnsøkning for disse gruppene.
  LO, NL, AF og YS gjennomførte for første gang i historien en felles demonstrasjon og politisk streik for å markere motstand mot angrep på oppnådde faglige rettigheter.
 • 1997: Alle medlemsfordelene samles i medlemsfordelsprogrammet LOfavør.
 • 1996: LO på internett 1.april. Ved tariffoppgjøret ble det enighet om retten til å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år. 
 • 1995: Ved tariffoppgjøret i 1995 fikk man til en vesentlig bedring av kvinnelønningene.
  Arbeiderpartiet selger sine aksjer i A-pressen. LO opprettholder sitt medeierskap.
  Finanskonsern opprettet mellom Samvirke forsikring og Landsbanken.
 • 1994: LO holder ekstraordinær kongress og vedtar med noen få stemmers overvekt å anbefale medlemmene og stemme nei ved folkeavstemmingen om EU-medlemskap.
 • 1993: Avtalefestet pensjon senkes til 64 år. De som har tariffavtale og som selv ønsker det kan gå av med pensjon ved fylte 64 år.
  Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.
 • 1992: Lavlønnsfondets kapital ble overført til Utdanningsfondet.

1970-1990


 • 1989: LO-organiserte får avtalefestet pensjon (AFP) fra 65 år. Stortinget vedtar lov om yrkesskadeforsikring.
 • 1986: Lockout for 102 000,forut for avtale om 37,5 timer som normal arbeidsuke.
 • 1981: Stortinget vedtok å innføre den femte ferieuken etappevis. Det ble forutsatt at utvidelsen var forsvarlig ut fra landets totale økonomiske stilling. Bare 1 virkedag,Grodagen kom i 1983.
 • 1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene.
 • 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov.
 • 1976: Retten til 1 ukes ekstraferie for arbeidstakere over 60 år.
 • 1973: Pensjonsalderen senkes med mulighet til å gå av ved fylte 67 år.
 • 1972: Avtale om verne-og miljøutvalg i bedriftene. De ansatte får lovfestet rett til representasjon i styrer og bedriftsforsamlinger.
 • 1971: LO innfører grunnforsikringen.
 • 1970: Avtale om fond for å fremme opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv.

Dette nettstedet benytter seg av informasjonskapsler. Ved å benytte nettsiden, aksepterer du dette.

Godta