Hjem

LO GLTV

Gjøvik, Land, Toten og Valdres
(Vestoppland)

OM

LO GLTV

LO Gjøvik, Land, Toten og Valdres (Vestoppland)

LO GLTV er Landsorganisasjonens lokale organisasjon for Gjøvik, Land, Toten og Valdres. Blant alle forbundene våre i regionen er over femti fagforeninger med nesten 12.000 yrkesaktive medlemmer tilsluttet LO GLTV. Se mer under organisasjon.


Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon.  Over 930 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.  Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 24 fagforbund er tilsluttet LO. Disse finner du i denne oversikten.
Historiske milepæler:

2010-2020


 • 2018: Ny avtale om Inkluderende arbeidsliv.  Sykelønns-ordningen fredes.
 • 2016: LO selger sine aksjer i Amedia (tidl. A-pressen)
 • 2015: 1.5 millioner medlemmer av LO, Unio og YS går ut i politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.
 • 2011: Terrorangrep rammer AUF og regjeringskvartalet.  77 mennesker mister livet.  LO bidrar til gjenoppbyggingen av Utøya

2000-2010


 • 2008: LO sikrer en fortsatt AFP-ordning.  70,78 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget.
 • 2006: Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trer ikraft
 • 2005: LO-kongressen gir sin støtte til de rødgrønne partiene /AP, SV og SP) Ved storingsvalget stemmer 67% av medlemmene på de rødgrønne partiene som får flertall på Stortinget.
 • 2001: Avtale om inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom partene i arbeidslivet og staten.
  Gerd-Liv Valla velges som LOs første kvinnelige leder på LO-kongressen i mai.
 • 2000: Streik i privat sektor. Tariffoppgjøret førte til en tariffavtalt rett til 5 ukers ferie,med 2 dager i 2001 og resten i 2002.

1990-2000


 • 1999: Vår bank og forsikring solgt til Sparebank 1 Gruppen A/S. Fagbevegelsen eier 10% av aksjene.
 • 1998: Rutebil-og langtransportsjåførene gjennomførte en 4 ukers streik som resulterte i at NTF oppnådde ca.10% lønnsøkning for disse gruppene.
  LO, NL, AF og YS gjennomførte for første gang i historien en felles demonstrasjon og politisk streik for å markere motstand mot angrep på oppnådde faglige rettigheter.
 • 1997: Alle medlemsfordelene samles i medlemsfordelsprogrammet LOfavør.
 • 1996: LO på internett 1.april. Ved tariffoppgjøret ble det enighet om retten til å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år. 
 • 1995: Ved tariffoppgjøret i 1995 fikk man til en vesentlig bedring av kvinnelønningene.
  Arbeiderpartiet selger sine aksjer i A-pressen. LO opprettholder sitt medeierskap.
  Finanskonsern opprettet mellom Samvirke forsikring og Landsbanken.
 • 1994: LO holder ekstraordinær kongress og vedtar med noen få stemmers overvekt å anbefale medlemmene og stemme nei ved folkeavstemmingen om EU-medlemskap.
 • 1993: Avtalefestet pensjon senkes til 64 år. De som har tariffavtale og som selv ønsker det kan gå av med pensjon ved fylte 64 år.
  Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.
 • 1992: Lavlønnsfondets kapital ble overført til Utdanningsfondet.

1970-1990


 • 1989: LO-organiserte får avtalefestet pensjon (AFP) fra 65 år. Stortinget vedtar lov om yrkesskadeforsikring.
 • 1986: Lockout for 102 000,forut for avtale om 37,5 timer som normal arbeidsuke.
 • 1981: Stortinget vedtok å innføre den femte ferieuken etappevis. Det ble forutsatt at utvidelsen var forsvarlig ut fra landets totale økonomiske stilling. Bare 1 virkedag,Grodagen kom i 1983.
 • 1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene.
 • 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov.
 • 1976: Retten til 1 ukes ekstraferie for arbeidstakere over 60 år.
 • 1973: Pensjonsalderen senkes med mulighet til å gå av ved fylte 67 år.
 • 1972: Avtale om verne-og miljøutvalg i bedriftene. De ansatte får lovfestet rett til representasjon i styrer og bedriftsforsamlinger.
 • 1971: LO innfører grunnforsikringen.
 • 1970: Avtale om fond for å fremme opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv.

LO GLTV

Gjøvik, Land, Toten og Valdres


LOs lokalorganisasjon.

+47 466 32 427

Folkets Hus
2802 Hunndalen

Opphavsrett © LO GLTV

Ansvarlig redaktør: Leder

Dette nettstedet benytter seg av informasjonskapsler. Ved å benytte nettsiden, aksepterer du dette.

Godta