SAMMEN ER VI 

STERKE

Hva er LOs lokalorganisasjoner?


LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer. Store geografiske fagforeninger (slik som fylkesorganisasjoner) kan stå tilsluttet flere lokalorganisasjoner i LO. Her finner du oversikt over de andre lokalorganisasjonene i Innlandet.


Formålet:


Vi skal arbeide for at medlemmene (fagforeningene) ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeidet.


b. Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF (vårt studieforbund).


c. Delta i lokalt arbeids- og næringspolitisk arbeid, for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e).


d. Lede fellesarrangementer for fagforeningene/avdelingene, arrangere 1. mai og andre faglige møter som fagbevegelsen har behov for.


e. Oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte lønnstakere har interesse av å være representert i.


Område og historikk


Vi dekker nå 12 kommuner, og er en sammenslåing av flere tidligere samorganisasjoner, med historikk tilbake til 1920-tallet.


Organer


Fagforeningene velger styre og arbeidsutvalg i lokalorganisasjonen, på årsmøtet i april. Mellom årsmøtene er representantskapsmøtet høyeste organ.


ORGANISASJON

TILSLUTTEDE

FAGFORENINGER

Fagforeninger (m/yrkesaktive og samlede medlemmer  i vårt område):

(Enkelte fagforeninger er større enn oppgitt medlemstall, men her er kun medregnet medlemmer som sogner til Vestoppland):


Forening | Yrkesaktive | Totalt medl. (per første halvår 2020):


FF avd 023 Raufoss Jern og Metall: 1672 yrkesaktive (2494 totalt)
Fagforbundet avd 035 Gjøvik 1359 yrkesaktive (2351 totalt)
FF avd 670  985 yrkesaktive (1432 totalt)
HK avd 016 Oppland 783 yrkesaktive (958 totalt)
Fagforbundet avd 347 Østre Toten 679 yrkesaktive (890 totalt)
FF avd 054 Gjøvik Jern og Metall 659 yrkesaktive (1213 totalt)
Fagforbundet avd 335 Gran 579 yrkesaktive (897 totalt)
EL og IT distrikt Hedmark og Oppland 534 yrkesaktive (859 totalt)
Fagforbundet avd 334 Vestre Toten 530 yrkesaktive (808 totalt)
FO Innlandet 503 yrkesaktive (514 totalt)
NAF Avd 5 Innlandet  451 yrkesaktive (616 totalt)

FF avd 27 Innlandet Transportarbeiderforening 366 yrkesaktive (427 totalt)
Fagforbundet avd 132 Nordre Land 364 yrkesaktive (678 totalt)
Fagforbundet avd 500 Gjøvik Sykehus 334 yrkesaktive (581 totalt)

Fagforbundet Øvre Valdres 326 yrkesaktive (505 totalt)

Fagforbundet avd 287 Søndre Land 331 yrkesaktive (546 totalt)

FLT avd 28 Raufoss  294 yrkesaktive (464 totalt)

Fagforbundet avd 604 Nord Aurdal 269 yrkesaktive (337 totalt)
Fagforbundet Sør-Valdres 206 yrkesaktive (336 totalt)
Fagforbundet avd 240 Reinsvoll 182 yrkesaktive (271 totalt)
NNN avd 103 Gjøvik 179 yrkesaktive (355 totalt)
Fagforbundet avd 490 Innlandet fylkeskommune 170 yrkesaktive (177 totalt)
FLT avd 15 Innlandet  146 yrkesaktive (313 totalt)
Creo Innlandet 87 yrkesaktive (105 totalt)
SL Innlandet  85 yrkesaktive (112 totalt)
Fagforbundet Post Østlandet  72 yrkesaktive (72 totalt)
FF avd 678 Hunton Arbeiderforening 63 yrkesaktive (107 totalt)
NJF avd 49 Gjøvikbanen 38 yrkesaktive (39 totalt)
NLF Norsk Lokomotivpersonalets Forening Oslo  38 yrkesaktive (38 totalt)
NTL Politiets fellestjenester  34 yrkesaktive (34 totalt)
NTL Skatt 33 yrkesaktive (33 totalt)
NTL NAV Innlandet  31 yrkesaktive (91 totalt)
APF Oppland Arbeiderblad Presseforening 27 yrkesaktive (27 totalt)
NJF avd 01 Trafikk og Administrasjonsforeningen 25 yrkesaktive (25 totalt)
NTL Hestesporten  25 yrkesaktive (25 totalt)
NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging  23 yrkesaktive (23 totalt)
NTL Sivilforsvaret Hedmark/Oppland 22 yrkesaktive (41 totalt)
Fagforbundet Post Oslo og omegn  20 yrkesaktive (20 totalt)
NFF Innlandet  19 yrkesaktive (20 totalt)
NNN avd 24 Kapp 18 yrkesaktive (27 totalt)
NJF avd 12 Banepersonalets Forening  17 yrkesaktive (20 totalt)
NTL NTNU 16 yrkesaktive (40 totalt)
NTL Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim  16 yrkesaktive (19 totalt)
IE avd 090 Dokka Trearbeiderforening 15 yrkesaktive (27 totalt)
NTL Sentralforvaltnigen 15 yrkesaktive (15 totalt)
NJF avd 15 Oslo distrikt Konduktørforening  10 yrkesaktive (10 totalt)
IE avd 082 Rogne Kjemiske Arbeiderforening 7 yrkesaktive (13 totalt)
NTL Forsvaret Østerdalen  5 yrkesaktive (5 totalt)
NTL Norsk Inst. for bioøkonomi (NIBIO)  5 yrkesaktive (5 totalt)
NTL Statped 5 yrkesaktive (8 totalt)
NTL BUF Familie- og beredskapshjem  3 yrkesaktive (3 totalt)
NTL Veg Trafikant og kjøretøy  3 yrkesaktive (3 totalt)
NTL Mattilsynet Region Øst  2 yrkesaktive (2 totalt)
NTL Veg IT  2 yrkesaktive (2 totalt)
NTL Folkehøgskoler  1 yrkesaktiv (1 totalt)
NTL Veg Fellesfunksjoner 1 yrkesaktiv (1 totalt)


LO i Vestoppland er organisert med representantskap, som også utgjør stemmeberettigete på årsmøter.

Følgende nøkkel gjelder (yrkesaktive):


1-  100 medlemmer        1 representant

101-500                          2 representanter

501-1000                        3 representanter

1001-                              4 representanter

VÅR

HANDLINGSPLAN

Handlingsplan for LO GLTV 2019


Organisasjonsarbeid


LO GLTV må fortsette det organisatoriske arbeidet med å fungere som koordinator for våre fagforeninger. Dette innebærer å fortsette erfaringsutvekslingen og samarbeidet på tvers av forbundsgrensene - sammen er vi sterke!


I perioden skal vi:


 •       Jobbe videre med styrking og etablering av flere LO-utvalg.
 •       Fortsette arbeidet med etablering og styrking av eget ungdomsutvalg.
 •       Skape flere fellesarenaer for fagforeningene på aktuelle temaer.
 •       Jobbe for å posisjonere oss og regionen opp mot fylkessammenslåinga som kommer.


Kamp mot sosial dumping


Vi må følge opp og forsvare gode anbuds- og anskaffelsesreglement (Telemarksmodellen mot sosial dumping) i vårt distrikt, og for øvrig fortsette det ufortrødne arbeidet med å bekjempe sosial dumping i alle sektorer.


I perioden skal vi:


 •       Jobbe for å følge opp og synliggjøre vår politiske plattforms krav på området.
 •       Studere den praktiske oppfølgingen av disse anbuds- og anskaffelsesreglementene.


Faglig kamp


Faglige rettigheter er under angrep! Derfor må vi gjøre tillitsvalgte i stand til å stå imot, og slå tilbake de angrep vi utsettes for, slik at vi kan komme på offensiven igjen.


I perioden skal vi:


 •       Studere «BAMA»-linja.*
 •       Mobilisere til deltakelse på 1. mai.


Arbeiderkultur


Arbeiderbevegelsen har en rik historie og kultur, som både må ivaretas, og dyrkes videre.


I perioden skal vi:


 •       Videreutvikle kulturutvalget og trekke til oss krefter som kan foreslå aktiviteter for styret.
 •       Legge til rette for andre kulturelle begivenheter i distriktet, inkludert familiesamlinger, arbeidersangkvelder, historieforedrag, quiz-/pubkvelder o.l.


Kommune- og fylkestingsvalg


I vedtektene står det at vi skal: «Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeide.» Med bakgrunn i dette skal vi i perioden:


 • Sørge for at fagforeningene stiller krav til de politiske partiene, gjennom LO GLTV, som grunnlag for eventuelle samarbeidsavtaler.
 • Styrebehandle og vedta vår egen valgkampplan.
 • Fortsette, og øke kampen mot foretaksmodellen og svekkingen av helsetilbudet i kommunene og fylket

 


* «BAMA»-linja: Har ingenting med Banan-Matthiesen eller BAMA-gruppen å gjøre, men er strategiske punkter vedtatt av LO i Oslo for deres faglige virksomhet. Navnet skjemmer ingen, og det er hva forkortelsen står for som er viktig:


B= Bekjempe H/Frp/V/KrF-regjeringas angrep på faglige rettigheter og arbeide for både et nytt stortingsflertall og en ny politisk kurs.

A= Avvise «NHO-linja» som undergraver landsomfattende tariffavtaler.

M= Motvirke høyredreining i Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse.

A= Aktivisere fagbevegelsen.


Dette nettstedet benytter seg av informasjonskapsler. Ved å benytte nettsiden, aksepterer du dette.

Godta