Organisasjon

LO GLTV

Gjøvik, Land, Toten og Valdres
(Vestoppland)

ORGANISASJON

SAMMEN ER VI 

STERKE

Hva er LOs lokalorganisasjoner?


LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer. 


Formålet:


Vi skal arbeide for at medlemmene (fagforeningene) ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeidet.


b. Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF (vårt studieforbund).


c. Delta i lokalt arbeids- og næringspolitisk arbeid, for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e).


d. Lede fellesarrangementer for fagforeningene/avdelingene, arrangere 1. mai og andre faglige møter som fagbevegelsen har behov for.


e. Oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte lønnstakere har interesse av å være representert i.


Område og historikk


Vi dekker nå 11 kommuner, og er en sammenslåing av flere tidligere samorganisasjoner, med historikk tilbake til 1920-tallet.


Organer


Fagforeningene velger styre og arbeidsutvalg i lokalorganisasjonen, på årsmøtet i april. Mellom årsmøtene er representantskapsmøtet høyeste organ.


TILSLUTTEDE

FAGFORENINGER

Fagforeninger (m/yrkesaktive medlemmer i vårt område):

(Enkelte fagforeninger er større enn oppgitt medlemstall, men her er kun medregnet medlemmer som sogner til GLTV):


FF avd 023 Raufoss Jern og Metall 1814 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 035 Gjøvik 1359 yrkesaktive medlemmer
FF avd 670 (LO GLTV) 933 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 347 Østre Toten 679 yrkesaktive medlemmer
HK avd 016 Oppland (LO GLTV) 622 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 334 Vestre Toten 530 yrkesaktive medlemmer
FF avd 054 Gjøvik Jern og Metall (LO GLTV) 530 yrkesaktive medlemmer
EL og IT Forbundet Oppland (LO GLTV) 513 yrkesaktive medlemmer
FO Oppland (LO GLTV) 413 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 132 Nordre Land 400 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 500 Gjøvik Sykehus 356 yrkesaktive medlemmer
NTF avd 27 Innlandet Transportarbeiderforening (LO GLTV) 355 yrkesaktive medlemmer
NAF Avd 5 Innlandet (LO GLTV) 340 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 287 Søndre Land 325 yrkesaktive medlemmer
FLT avd 15 Innlandet (LO GLTV) 272 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 604 Nord Aurdal 269 yrkesaktive medlemmer
FLT avd 28 Raufoss (LO GLTV) 258 yrkesaktive medlemmer
NNN avd 103 Gjøvik 179 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 603 Vestre Slidre 177 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 240 Reinsvoll 166 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 605 Sør-Aurdal 158 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 382 Vang 137 yrkesaktive medlemmer
Postkom Østlandet (LO GLTV) 90 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 602 Øystre Slidre 87 yrkesaktive medlemmer
CREO Innlandet (LO GLTV) 78 yrkesaktive medlemmer
SL Avd Oppland (LO GLTV) 64 yrkesaktive medlemmer
FF avd 678 Hunton Arbeiderforening 63 yrkesaktive medlemmer
NTL NAV Oppland (LO GLTV) 43 yrkesaktive medlemmer
Fagforbundet avd 618 Etnedal 38 yrkesaktive medlemmer
NTL Skatt Øst (LO GLTV) 36 yrkesaktive medlemmer
APF Oppland Arbeiderblad Presseforening 27 yrkesaktive medlemmer
NFF Vestoppland Fengsel 21 yrkesaktive medlemmer
NJF avd 49 Gjøvikbanen (LO GLTV) 21 yrkesaktive medlemmer
NLF Norsk Lokomotivpersonalets Forening Oslo (LO GLTV) 21 yrkesaktive medlemmer
NTL NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging (LO GLTV) 20 yrkesaktive medlemmer
NNN avd 24 Kapp 18 yrkesaktive medlemmer
NTL NTNU (LO GLTV) 18 yrkesaktive medlemmer
NTL Sivilforsvaret Hedmark/Oppland (LO GLTV) 18 yrkesaktive medlemmer
IE avd 090 Dokka Trearbeiderforening 17 yrkesaktive medlemmer
NTL avd 14000 Sentralforvaltnigen (LO GLTV) 16 yrkesaktive medlemmer
NTL Studentsamskipnad i Trondheim (LO GLTV) 16 yrkesaktive medlemmer
NTL Veg Region Øst (LO GLTV) 11 yrkesaktive medlemmer
NJF avd 15 Oslo distrikt Konduktørforening 10 yrkesaktive medlemmer
IE avd 082 Rogne Kjemiske Arbeiderforening 9 yrkesaktive medlemmer
NJF avd 01 Trafikk og Administrasjonsforeningen 8 yrkesaktive medlemmer
NTL Norsk Inst. for bioøkonomi (NIBIO) LO GLTV 7 yrkesaktive medlemmer
NNN avd 02 Buskerud (LO GLTV) 6 yrkesaktive medlemmer
NTL Det Norske Travselskap 6 yrkesaktive medlemmer
NTL Utlendingsdirektoratet 4 yrkesaktive medlemmer

VÅR

HANDLINGSPLAN

Handlingsplan for LO GLTV 2019


Organisasjonsarbeid


LO GLTV må fortsette det organisatoriske arbeidet med å fungere som koordinator for våre fagforeninger. Dette innebærer å fortsette erfaringsutvekslingen og samarbeidet på tvers av forbundsgrensene - sammen er vi sterke!


I perioden skal vi:


 •       Jobbe videre med styrking og etablering av flere LO-utvalg.
 •       Fortsette arbeidet med etablering og styrking av eget ungdomsutvalg.
 •       Skape flere fellesarenaer for fagforeningene på aktuelle temaer.
 •       Jobbe for å posisjonere oss og regionen opp mot fylkessammenslåinga som kommer.


Kamp mot sosial dumping


Vi må følge opp og forsvare gode anbuds- og anskaffelsesreglement (Telemarksmodellen mot sosial dumping) i vårt distrikt, og for øvrig fortsette det ufortrødne arbeidet med å bekjempe sosial dumping i alle sektorer.


I perioden skal vi:


 •       Jobbe for å følge opp og synliggjøre vår politiske plattforms krav på området.
 •       Studere den praktiske oppfølgingen av disse anbuds- og anskaffelsesreglementene.


Faglig kamp


Faglige rettigheter er under angrep! Derfor må vi gjøre tillitsvalgte i stand til å stå imot, og slå tilbake de angrep vi utsettes for, slik at vi kan komme på offensiven igjen.


I perioden skal vi:


 •       Studere «BAMA»-linja.*
 •       Mobilisere til deltakelse på 1. mai.


Arbeiderkultur


Arbeiderbevegelsen har en rik historie og kultur, som både må ivaretas, og dyrkes videre.


I perioden skal vi:


 •       Videreutvikle kulturutvalget og trekke til oss krefter som kan foreslå aktiviteter for styret.
 •       Legge til rette for andre kulturelle begivenheter i distriktet, inkludert familiesamlinger, arbeidersangkvelder, historieforedrag, quiz-/pubkvelder o.l.


Kommune- og fylkestingsvalg


I vedtektene står det at vi skal: «Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeide.» Med bakgrunn i dette skal vi i perioden:


 • Sørge for at fagforeningene stiller krav til de politiske partiene, gjennom LO GLTV, som grunnlag for eventuelle samarbeidsavtaler.
 • Styrebehandle og vedta vår egen valgkampplan.
 • Fortsette, og øke kampen mot foretaksmodellen og svekkingen av helsetilbudet i kommunene og fylket

 


* «BAMA»-linja: Har ingenting med Banan-Matthiesen eller BAMA-gruppen å gjøre, men er strategiske punkter vedtatt av LO i Oslo for deres faglige virksomhet. Navnet skjemmer ingen, og det er hva forkortelsen står for som er viktig:


B= Bekjempe H/Frp/V/KrF-regjeringas angrep på faglige rettigheter og arbeide for både et nytt stortingsflertall og en ny politisk kurs.

A= Avvise «NHO-linja» som undergraver landsomfattende tariffavtaler.

M= Motvirke høyredreining i Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse.

A= Aktivisere fagbevegelsen.


LO GLTV

Gjøvik, Land, Toten og Valdres


LOs lokalorganisasjon.

+47 466 32 427

Folkets Hus
2802 Hunndalen

Opphavsrett © LO GLTV

Ansvarlig redaktør: Leder

Dette nettstedet benytter seg av informasjonskapsler. Ved å benytte nettsiden, aksepterer du dette.

Godta