Utvalg

LO GLTV

Gjøvik, Land, Toten og Valdres
(Vestoppland)

UTVALG

Kulturutvalget

Hvorfor kulturutvalg?


Arbeiderbevegelsen har en rik historie og kultur, som både må ivaretas, og dyrkes videre.


I perioden skal vi:


 • Videreutvikle kulturutvalget og trekke til oss krefter som kan foreslå aktiviteter for styret.
 • Legge til rette for andre kulturelle begivenheter i distriktet, inkludert familiesamlinger, arbeidersangkvelder, historieforedrag, quiz-/pubkvelder o.l.


Interessert i å være med i kulturutvalget? Kontakt Guri Skaug Olsen eller Hege M. Saglien.


Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget består av ungdomstillitsvalgte fra fagforeningene.

LO-utvalg

Om LO-utvalgene i LO GLTV:


LO GLTV har blitt en stor geografisk lokalavdeling, som spenner over elleve kommuner. Dette gjør det utfordrende for styret å kunne følge opp hele området. Vedtektene sier følgende om oppgavene for LOs lokalorganisasjoner:


2. Formål

a. Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeidet.
b. Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF.
c. Delta i lokalt arbeids- og næringspolitikk arbeid, for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e).
d. Lede fellesarrangementer for fagforeningene/avdelingene, arrangere 1. mai og andre faglige møter som fagbevegelsen har behov for.
e. Oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte lønnstakere har interesse av å være representert i.


  Vedtektene åpner også for tverrfaglige kontaktutvalg i kommuner som ikke dekkes av lokalorganisasjoner, og vi tolker det derfor som at det ikke er noe i veien for å opprette underutvalg i kommuner som dekkes av lokalorganisasjonen, vi velger bare å kalle det LOs lokalutvalg i kommunen/regionen.


  13. Tverrfaglige kontaktutvalg
  I kommuner som ikke dekkes av lokalorganisasjoner, kan det opprettes tverrfaglige kontaktutvalg for arrangement av 1.mai og synliggjøring av andre felles tema. Som medlemmer av disse oppnevnes personer med forankring i fagforeningene. Disse betegnes LOs kontaktutvalg i/på…(stedets navn)


  LO-utvalgene skal utgjøres av representanter fra de stedlige fagforeningenes styrer eller evt. klubber, og minst en representant fra styret i lokalorganisasjonen, som dermed utgjør bindeleddet mellom utvalget og lokalorganisasjonen. Foreningene vurderer om man skal delta i utvalget der man jobber, eller der man bor. Det ene utelukker ikke det andre. Vi foreslår følgende oppgaver for LO-utvalgene:


  Skal:


  • Følge opp arbeidet med de lokale 1. maiarrangementene.
  • Avholde samarbeidsmøter for fagforeningene, der aktuelle saker kan meldes inn, debatteres og behandles, minst en gang i halvåret. Eks. støtte til arbeidskamper, næringspolitiske innspill, e.l.
  • Avholde fagligpolitiske samarbeidsmøter mellom fagforeningsrepresentanter og partier det er hensiktsmessig å samarbeide med, minst en gang i året.
  • Behandle og vedta årshjul.


  Bør:

  • Gjennomføre  og samordne valgkamp i egenregi, ved både Stortingsvalg og kommune-/fylkestingsvalg. LO-utvalget står fritt til å spisse aktuelle lokale krav overfor partiene, basert på valgmanifestet vedtatt av LO GLTVs representantskap.


  Kan: 

  • Arrangere fagkvelder eller skolering på tvers av sektorer. 
  • Ta initiativ til kulturelle arrangementer, i samarbeid med kulturutvalget.

  LO-utvalg Gjøvik


  Deltakere fra styrene i LO GLTV, Fagforbundet Gjøvik, Fagforbundet SI Gjøvik Sykehus, Fellesforbundet Gjøvik J&M, Fellesforbundet Hunton Arbeiderforening, FO Oppland.

  LO-utvalg Land


  Deltakere fra styrene i LO GLTV, Fellesforbundet Raufoss J&M, Fagforbundet Søndre Land, Fagforbundet Nordre Land.

  LO-utvalg Valdres


  Deltakere fra styrene i LO GLTV, Fagforbundet i Valdreskommunene, Industri Energi.

  LO-utvalg Vestre Toten


  Deltakere fra styrene i LO GLTV, Fellesforbundet Raufoss J&M, Fagforbundet Vestre Toten, FO Oppland, NAF avd. 5, FLT, EL&IT og HK.

  LO-utvalg Østre Toten


  Deltakere fra styrene i LO GLTV, Fagforbundet Østre Toten, Fellesforbundet Raufoss J&M, FO Oppland.

  LO GLTV

  Gjøvik, Land, Toten og Valdres


  LOs lokalorganisasjon.

  +47 466 32 427

  Folkets Hus
  2802 Hunndalen

  Opphavsrett © LO GLTV

  Ansvarlig redaktør: Leder

  Dette nettstedet benytter seg av informasjonskapsler. Ved å benytte nettsiden, aksepterer du dette.

  Godta