årsmøte

Årsmøte 7. nov 2020 kl. 12 - DIGITALT via Zoom

Sted: DIGITALT! Vi benytter programmet Zoom (gratis)

Se instruks i konstitueringsvedlegget i høyre kolonne.


Tid: Lørdag 7. november kl. 12.00.


Alle tilsluttede foreninger er innkalt.


Foreningenes representantskapsmedlemmer (1-100 medlemmer: 1 representant, 101-500: 2 representanter, 501-1000: 3 representanter, 1001+: 4 representanter) har stemmerett.


Påmelding måtte skje til karikaribjorn@gmail.com innen 2. november.


Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Forslag
  6. Handlingsplan
  7. Budsjett
  8. Valg
  9. Avslutning


Saker som var ønsket behandlet av årsmøtet måtte være styret i hende innen 17. oktober. Sendt til svingen@lo-gltv.no


Forslag til valgkomiteen måtte være sendt til roger.sollie@fellesforbundet.org mobil 90649709, innen 30. oktober.


Årsmøtepapirer: Se høyre kolonne. Vel møtt!


På vegne av styret,
Bjørn Sigurd Svingen,
leder LO GLTV.
Mobil/epost: 466 32 427 / svingen@lo-gltv.no

SAKSPAPIRER

2. KONSTITUERING

Møtesekretariat, forretningsorden, og bruksanvisning Zoom.

3. ÅRSBERETNING 2019-2020

Historikk for årsmøteperioden.

4. REGNSKAP 2019

Regnskap, kalenderåret 1.1-31.12.19

4. (B) REVISJONSBERETNING

Revisorenes beretning til regnskap 2019.

5. FORSLAG

Forslag: Navneendring, bevilgning, uttalelser, fagligpolitisk manifest.

6. HANDLINGSPLAN

Lokalorganisasjonens plan for perioden.

7. BUDSJETT

Budsjett 2020.

8. VALG

Valgkomiteens innstilling og beretning.

Dette nettstedet benytter seg av informasjonskapsler. Ved å benytte nettsiden, aksepterer du dette.

Godta